o-Eğitim (Online Eğitim), video sertifika programları yerine alanında uzmanlar tarafından canlı olarak uygulanan, teknik bilgi ve beceri eğitimi ile birlikte pratiğe dayalı ekip çalışması fırsatı tanıyarak katılımcıların yalnızca teknik değil, kişilerarası becerilerinin de gelişimini destekleyen bir yaşam boyu öğrenim platformudur.

  • Canlı ve interaktif eğitimlerle öğrendiğini pratiğe dökme,
  • Proje bazlı çalışmalarla eğitim sonu bir fikir/ürün/pratik yapabilme fırsatı,
  • Profesyonellerin de dahil olduğu geniş bir ağa dahil olma fırsatı,
  • Uluslararası geçerliliğe sahip sertifika sahip olma fırsatı.


* Eğitim süresi boyunca katılımcıların en fazla bir derse mazeretli katılmama hakkı bulunmaktadır.


O-Eğitim

Öğrenmenin,
Nerede ve kim olduğunun önemi olmaksızın,
Hayatını dönüştürmek,
Çevreni dönüştürmek,
Değiştirmek ve gelişmek için gereken güce sahip olmak olduğuna inanıyoruz


Nitelikli eğitime erişimin hak olduğunun bilincinde olarak,
En iyi öğrenim deneyimini sağlamak için buradayız.
Böylece potansiyelini harekete geçirerek, yaşamını dönüştürebilecek ve faydalı olabileceksin.